Om den ikke er moden, så blir den moden om du trykker hardt nok, vet du…